Home
CV & Contact

SÉANADH FREAGRACHTA
Tuairimí pearsanta Sheáin Uí Riain atá sna cáipéisí uile ar an suíomh gréasáin seo. Cé go ndéanaim an-iarracht cruinneas an eolais iontu a sheiceáil, ní féidir liom glacadh le freagracht as aon bhotúin dá bhfuil ann. Séanaim go sainráite leis seo aon bhaint le hábhar na suíomh uile a nasctar le mo shuíomh gréasáin.

Tá súil agam go mbainfidh tú taitneamh as an suíomh.


DISCLAIMER
Please note that all documents contained on this website are based on my own personal opinions. Whilst I try to ensure the accuracy of the information contained herein, I cannot accept any responsibility for errors that may occur. I explicitly distance myself from the content of all sites linked from my website.

I hope you enjoy my site.
Gaeilge
English
Esperanto
Francais
Deutsch
Polski
Nederlands
Espanol
 
 

 

Home | CV & ContactGaeilge | English | Esperanto | Français | Deutsch | Polski | Nederlands | Español Disclaimer

© Copyright Dr Seán Ó Riain. Template by TemplatesBox.com.

Learn More